Palatul Culturii Teodor Costescu, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr. 4, județul Mehedinți, organizează concurs în baza HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG  nr. 1027/2014, pentru ocuparea  a 8 posturi vacante în regim contractual din structura Palatului Culturii Teodor Costescu. Concursul se organizează în perioada 12 – 15 decembrie 2017.

Referent de specialitate  – Compartiment promovare imagine – 1 post

–  studii  universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știintelor sociale;

–  cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte redactarea şi editarea materialelor informative, educative şi promoţionale în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi a creşterii interesului publicului pentru proiectele acesteia;

– capacitatea de concepere şi implementare a unei strategii de promovare a imaginii instituţiei şi a activităţilor desfăşurate în cadrul acesteia;

-solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate şi tact în relaţiile cu partenerii şi beneficiarii;

– disponibilitate pentru program flexibil şi activităţi desfăşurate în weekend.

– vechime in domeniu – minim un an

Referent  specialitate  – Compartiment programare artistica – 2 posturi

– studii  universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– cunoaşterea cadrului juridic şi administrativ privind instituţiile de cultură;

– stăpânirea unor noţiuni de relaţii publice cu aplicabilitate în domeniul instituţiilor de cultură;

– experienţă în scrierea, implementarea şi organizarea proiectelor cultural-educative;

– cunoştinţe operare PC;

-solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate şi tact în relaţiile cu beneficiarii;

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie avantaj;

– disponibilitate pentru program flexibil şi activităţi desfăşurate în weekend.

– vechime in domeniu – minim un an

Referent   – Compartiment programare artistica – 2 posturi

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate şi tact în relaţiile cu beneficiarii;

– disponibilitate pentru program flexibil şi activităţi desfăşurate în weekend

– experienţa în domeniu constituie avantaj.

Maestru sunet – Serviciu tehnic – 1 post

– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-Experienţa în domeniu constituie  avantaj.

Pompier  – Serviciul propriu pentru situatii de urgență – 1 post

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-studii de specialitate – servant

Administrator – Compartiment financiar contabil – administrativ – 1 post

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime in domeniu – minim 5 ani.

Dosarul de înscriere cuprinde:

  • Cerere de înscriere la concurs
  • Curriculum vitae
  • Acte de studii în copie însoțite de cele în original pentru conformitate
  • Copie CI, însoțită de original pentru conformitate
  • Cazier judiciar
  • Adeverință medicală care atestă starea de sănătate
  • Copie și original după carnetul de muncă, precum și adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor

Concursul se organizeaza la sediul Palatului Culturii Teodor Costescu, B-dul Carol I, nr. 4 în

perioada 12 – 15 decembrie 2017 atfel:

  • Proba scrisă – 12.12.2017 – ora 10.00
  • Interviul -15.12.2017 – ora 10.00

Dosarele de inscriere se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anunțului.

Bibliografia și relații suplimentare se pot obține la sediul Palatului Culturii Teodor Costescu, telefon 0252/311020,  0733/033072 sau pe site-ul  institutiei palatulculturiiseverin.ro.

anunt-concurs

 

 1,606 total views,  4 views today

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *