Despre noi

Hotărârea de a da orașului Turnu Severin un teatru a fost luată de un grup de profesori al Liceului Traian în ziua de 3 noiembrie 1909. Cu banii adunați prin contribuția cetățenilor și cu cei obținuți de la buget, în primăvara anului 1913 începe construcția clădirii.

Teodor Costescu, directorul liceului Traian și-a închinat întreaga viață acestei opere mărețe. La 15 octombrie 1924 a fost pusă la dispoziția publicului prima sală.

Marele patriot roman, omul faptelor mari Teodor Costescu a fost aureolat pentru munca neobosită și opera civilizatoare cu medalia ,,Pentru Merit” la 1900 de către regele Carol I și apoi în 1934 de către Carol al II-lea.

Teodor Costescu a fost primit în Academia Română – forul cel mai înalt al științei românești pentru “opera sa culturală” inegalabilă.

1913

Cu banii adunați prin contribuția cetățenilor și cu cei obținuți de la buget, în primăvara anului 1913 începe construcția clădirii.

Construcția, începută înainte de primul război mondial în orașul de la frontieră de unde se realiza cultura și sentimentul național pentru frații din Banat care erau sub stăpânirea străină a maghiarilor. De aceea primul director al Palatului Cultural al tuturor românilor a fost preotul Coriolan Buracu care se remarcase prin strădania eliberării românilor din cele două provincii megieșe și surate, Oltenia și Banatul cu o graniță absolut nefirească, stabilită la Vârciorova.

Arhitectul Palatului Cultural a fost Gheorghe Cerchez, de numele căruia se leagă contrucții superbe în epocă.

1924

La 15 octombrie 1924 a fost pusă la dispoziția publicului prima sală.

Iată ce consemna presa timpului sub titlul ,, Mehedințenii au astăzi un superb edificiu de cultură”. ,, La Turnu Severin s-a inaugurat Palatul Cultural al acestui oraș, un superb edificiu în care vor fi cuprinse Biblioteca ,,I.G.Bibicescu” ,,Muzeul județului” Amfiteatrul de conferințe, Cinematograful, Berăria și Cazinoul orașului cum și admirabilul Teatru, minunat decorat… Interesant e și faptul că din acest încântător port dunărean pornesc și cele dintâi raze de lumină spre românii de pe Valea Timocului…”

Primi ani

Un sprijin important a fost acordat de către primarul orașului C. Gruiescu și de Tache Băbeanu.

Mărețul edificiu avea un plan cu totul deosebit și cuprindea șapte săli mari dintre care trei săli suprapuse în aripa de răsărit: Biblioteca” I.G.Bibicescu”, Cinematograful și Restaurantul; alte trei săli la fel de așezate formau aripa de apus: Muzeul „Dr. C.I.Istrati”, Sala de Festivități și Sala ajutătoare. Între cele două aripi se afla marea Sală de Teatru, astfel, făurindu-se o construcție perfect echilibrată, gen ,,navă”.

În sălile Palatului a înființat Biblioteca ,, I.G.Bibicescu”, Societatea ,,Teatru”, Muzeul ‘’C.I.Istrati”, Universitatea “Liberă”, Cinematograful, Cafeneaua, Restaurantul, Uzina Electrică. Pentru înfăptuirea acestora Teodor Costescu a fost nevoit să-și vândă din avere pentru a achita o parte din datorii.

Azi

Evenimente

Cetatea Medievala

Cetatea Severinului

Deosebită prin locaţie, uimitoare prin rezistenţa în faţa timpului, această bijuterie istorică a României merită vizitată.

 

Drobeta antică ctitorită la ordinul marelui împărat Traian, precum și a podului măestrit în mintea și fapta celui care a fost demiurgul Apolodor din Damasc – a fost și este o poartă de intrare în țară, o poartă larg deschisă pentru pătrunderea creștinismului peste aceste meleaguri.
Retragerea armatei și administrației romane la sud de Dunăre la 271 e.n.a condus la o altă rivalitate dintre regatul maghiar și statul bulgar al Asăneștilor, ambele urmărind supunerea formațiunilor politice românești dintre Carpați și Dunăre. Astfel, ungurii au creat la 1230 Banatul de Severin – marcă de granițe care trebuia să apere regatul maghiar de la sud și est.
Elementul principal de apărare era Cetatea Severinului. Cel dintâi Ban al Severinului a fost Luca amintit la 1233, fiind vasal al regelui maghiar. În 1241 Severinul este pustiit de marea invazie a tătarilor. Ca umare, la 1247, regele Ungariei Bella al IV-lea îi aduce aici pe cavalerii ioaniți (sau ospitalieri) intenție vădită în favoarea catolicismului.

Castelul Artelor

Castelul de apă

Încă de la nașterea orașului modern Turnu Severin, numit „oraș de negoț” și care s-a dezvoltat extrem de rapid în condițiile capitalismului, o problemă vitală pentru urbe, pentru locuitori, pentru instituții, pentru stabilimente economice, sociale și de sănătate și nu în ultimul rând pentru a proteja populația și construcțiile de eventualele incendii, era aceea a sursei de apă potabilă și industrială.
Au existat două mari idei ca soluții tehnice – forarea unor puțuri în diferite zone ale orașului sau adiacente lui.