Articole

Regulamentul oficial de participare la spectacole și evenimente

Regulamentul oficial de participare la spectacole și evenimente în sălile de spectacole ale Palatului Culturii Teodor Costescu

Palatul Culturii „Teodor Costescu” supune atenției dumneavoastră următoarele reguli de bază, obligatorii pentru toate persoanele care participă la spectacolele și evenimentele teatrului.

Prin participarea la spectacolele și evenimentele Palatului Culturii, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament pe tot parcursul prezenţei în spaţiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfăşurate în sălile şi spaţiile teatrului, fără a avea obligaţia de a restitui contravaloarea biletului.

Accesul publicului la spectacolele Palatului Culturii  se face exclusiv pe baza biletelor. Acestea pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrală (cu plata în numerar) sau online, în limita locurilor disponibile.

REZERVĂRI DE BILETE

Pentru spectacolele Palatului Culturii  se pot face rezervări de bilete telefonic la numărul de telefon 0733/033071 sau prin e-mail la adresa [email protected] . Rezervările sunt valabile 48 de ore, iar locul în sala de spectacole este garantat doar prin cumpărarea biletului.

BILETE CU REDUCERE

Palatul Culturii ”Teodor Costescu” oferă reduceri la bilete pentru elevi, studenţi şi pensionari, în limita locurilor disponibile în categoriile de preţ alocate în acest sens. Biletele cu reducere pot fi achiziţionate exclusiv pe baza documentelor justificative şi numai prin Agenţia Teatrală. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să îşi dovedească calitatea de elev, student sau pensionar. În caz contrar, Palatul Culturii poate refuza accesul acestuia, fără a rambursa contravaloarea biletului respectiv.

FACILITĂŢI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Palatul Culturii pune la dispoziţie locuri pentru copiii cu handicap (în limita restricţiilor de vârstă impuse de eveniment) şi pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat (Gradul I) şi însoţitorii lor. Intrarea acestora se face gratuit, pe baza unor bilete onorifice emise la Agenţia Teatrală, în limita locurilor disponibile (un număr de maxim 10 locuri per spectacol). Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca elevii, studenţii şi pensionarii, în limita locurilor disponibile.

Pentru persoanele cu handicap, instituția noastră pune la dispoziție un număr de maxim 10 locuri, situate la parterul sălii de spectacole, pe rândul 14, iar pentru elevi, studenţi şi pensionari este alocat un număr de 96 locuri, localizate în sală astfel: la parterul sălii, rândurile 19, 20 și 21 și la balcon, rândul 5.

Biletele pentru persoanele cu handicap pot fi achiziţionate exclusiv pe baza documentelor justificative şi numai prin Agenţia Teatrală. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să prezinte documentul care îl îndreptăţeşte la această reducere sau gratuitate. În caz contrar, Palatul Culturii nu va permite accesul acestuia, fără a rambursa eventuala contravaloare a biletului respectiv.

RESTRICŢII DE VÂRSTĂ

Anumite spectacole pot conţine mesaje nerecomandate unui anumit segment de vârstă, caz în care acest avertisment este menţionat pe afişul producţiei respective, pe afişul lunar şi pe website-ul oficial al instituţiei. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în sala de spectacole pentru categoriile de vârstă care fac obiectul acestui mesaj.

Intrarea copiilor sub 3 ani în sala de spectacol nu este permisă (cu excepția spectacolelor pentru copii)!

 ACCESUL ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Accesul publicului după ora de începere a spectacolului, aşa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis, cu excepţia spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei).

Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o reprezentaţie ulterioară.

Pentru confortul spectatorilor, Palatul Culturii recomandă folosirea garderobei, serviciu care este pus la dispoziţie gratuit.

PREZENŢA ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să menţină ordinea publică şi standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate şi de siguranţă antiincendiu şi să se conformeze ordinelor şi regulamentelor Palatului Culturii  şi/sau ale organelor de drept.

Prin prezenţa la spectacolele şi evenimentele Palatului Culturii, spectatorul acceptă să fie filmat şi/sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de către instituție şi permite utilizarea înregistrărilor foto/video/audio în scopuri promoţionale.

ÎN INCINTA TEATRULUI SUNT STRICT INTERZISE URMĂTOARELE:

– fotografierea, filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor Palatului Culturii ”Teodor Costescu”, fără un acord prealabil din partea conducerii; reprezentanţii Palatului Culturii  sau agenţii de poliţie au dreptul să excludă din săli persoanele care încalcă aceste reguli;

– folosirea telefoanelor mobile, pe toată durata de desfăşurare a spectacolului/ evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlaţi spectatori şi desfăşurarea în condiţii optime a respectivului spectacol/eveniment;

– fumatul în interiorul Palatului Culturii (inclusiv ţigarete medicinale sau electronice);

– accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;

– accesul animalelor în interiorul Palatului Culturii;

– accesul în sălile de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi colorate sau carbogazoase, băuturi alcoolice;

– accesul în incinta Palatului Culturii cu lanterne laser, obiecte contondente sau ascuţite, substanţe toxice, substanţe psihotrope sau arme; Palatul Culturii îşi rezervă dreptul de a efectua controale de securitate la intrare, prin personal specializat;

– aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârşirea acţiunilor care încalcă ordinea şi periclitează desfăşurarea evenimentelor;

– depozitarea oricărui tip de bunuri pe balustrada balconului;

– comportamentul agresiv, limbajul vulgar şi abuziv, ameninţările, tonul ridicat faţă de ceilalţi spectatori sau reprezentanţi ai teatrului;

– efectuarea actelor de comerţ de orice tip sau distribuirea de materiale cu conţinut informaţional şi/sau publicitar, fără acordul scris al conducerii.

Reprezentanţii Palatului Culturii  ”Teodor Costescu” îşi rezervă dreptul de a interveni, în oricare din aceste situaţii, în scopul respectării celor de mai sus.


MODIFICAREA PROGRAMULUI DE SPECTACOLE

În caz de îmbolnăvire, caz fortuit sau în caz de forţă majoră, Palatul Culturii îşi rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentaţie.

Programul de spectacole al Palatului Culturii ”Teodor Costescu” poate face obiectul unor modificări, iar varianta actualizată a programului este disponibilă pe pagina de facebook a instituției: https://www.facebook.com/palatulculturiiteodorcostescu/

Palatul Culturii ”Teodor Costescu” îşi rezervă dreptul de a-şi apăra interesele prin toate mijloacele prevăzute de lege.

Manager,

         Sorin VIDAN

Share!

0 comments on “Regulamentul oficial de participare la spectacole și evenimente

Comments are closed.